top of page

Verlangen

(ontvangen channeling)


Oorsprong verlangen

Als we kijken naar verlangen, dienen we eerste te kijken naar waar het verlangen vandaan komt. Komt een verlangen vanuit het egowenslichaam, vanuit een gebrek een tekort, vanuit een wantrouwen, een angst, vanuit het verlangen van macht.. Komt een verlangen vanuit een hartinspiratie, vanuit een pure onbaatzuchtige onvoorwaardelijke energie, komt het verlangen om meer in liefde te staan tot jezelf, de medemens, de natuur, het universum, tot God?

Verlangen als richtingaanwijzers

Verlangens zijn als richtingaanwijzers en deze richtingaanwijzers die brengen jou naar een deel binnenin jouzelf. Als je onderscheid maakt tussen verlangens van het ego en verlangens van het hart/ziel, dan mag je ook kijken naar de intentie alvorens je gaat handelen. Vaak zijn de verlangens vanuit het ego een gebrek aan liefde binnenin jezelf. En die gebrek aan liefde en aandacht binnenin jezelf probeer je dan te vervullen door iets wat in de uiterlijke wereld ligt. Als dit de intentie is waaruit je beweegt, waaruit je die verlangens volgt, dan is het ook verstandig om bij jezelf te gaan beraden welke emoties daar aan ten grondslag ligt. Wat is nou de werkelijke intentie van waaruit je beweegt?


Zelfliefde en seksuele energie

Zo zijn er heel veel mensen die bewegen vanuit een gebrek aan zelfliefde. Nog een mooi voorbeeld hierin is dat mensen bewegen vanuit een seksuele energie. En daarin bedoelen we dat zij zich naar buiten bewegen door middel van die seksuele energie, terwijl de boodschap vanuit de seksuele energie heel anders is in veel gevallen. Men denkt op zoek te moten gaan naar een medepersoon voor seksuele activiteit om dit gevoel te behagen. Maar de seksuele energie is veel meer dan alleen gehoor geven via een quick-fix, via mastrubatie, via het kijken van porno of seks hebben met iemand tot weinig of geen gevoel van verbinding.


Seksuele energie heeft veel meer doeleinden dan de quick-fix methode en bezit een enorme levensenergie en vaak is dat naar buitengerichtheid een tijdelijke vervulling, en wat voel je dan daarna? Vaak is dat toch een soort leegte en die leegte is ook weer een afspiegeling. Dit is dus ook een uitnodiging om anders om te gaan met seksuele energie. Die verlangens die in de seksuele energie zitten zijn heel sterk en heel aanwezig bij mensen, sommige geloven zelfs dat het op een niveau zit dat het controle heeft over hun, maar dat is niet. Je hebt in elk nu moment de keuze om er anders mee om te gaan. Doe dit stap voor stap het hoeft niet radicaal.


Opvoeding en zelfliefde

Veel mensen die tijdens hun opvoeding onvoldoende aandacht, liefde en emotionele steun en terugkoppeling hebben gehad, daarin zit ook vaak een naar buitengerichtheid. Om die liefde die ze vroeger niet hebben kunnen ontvangen, niet aan zichzelf hebben kunnen geven, buiten zichzelf te zoeken. En die zullen ervaringen krijgen waarin zij mogen leren liefde binnenin zichzelf te vinden. Dit geldt overigens voor iedereen, maar vanuit ervaringen is er een natuurlijk gedrag ontstaan die naar buiten gericht is omdat men het nog onvoldoende aan zichzelf kan geven. Daarin is het altijd de les en de uitnodiging om het stap voor stap aan jezelf te geven.


Verlangen vanuit ego en hart

Verlangens vanuit het hart, verlangens vanuit de ziel, die komen vanuit een andere motief, vanuit een andere intentie, vanuit een andere energie. Die voelen krachtig, gegrond en die zijn vervuld met vreugde. En als je dat verlangen volgt dan gaat dat vaak ook moeiteloos en in een flow. Vergeet ook niet dat in die flow ook uitdagingen liggen maar je wordt gesteund door je gidsen en je ziel, want dit is het pad dat de ziel wilt bewandelen waar dan krijg je als het ware een schouderklopje, extra begeleiding en daar wordt het universum extra blij van.


Dus de verlangens vanuit het egowenslichaam en de verlangens vanuit het hart/ziel, die voelen heel anders aan omdat de intentie heel anders trillend is. De intentie vanuit het egowenslichaam is tekort, angst, macht, etc en opzoek naar tijdelijk plezier, tijdelijk vervulling, tijdelijk aandacht en liefde. En is die ervaring buiten jezelf weer voorbij dan kom je weer terug naar die emotie die eigelijk nog onverwerkt is. Dus je gaat niet naar de kern, maar je gaat naar de oppervlakte zoeken wat tijdelijk jou plezier en vervulling gaat geven, maar het is geen blijvend effect.


Voor een blijvend effect dan gaan we naar de verlangens van het hart/ziel. Soms vraagt dat stilte zodat je in die stilte ruimte en rust kan scheppen, zodat dingen beter geordend kunnen worden binnenin jezelf waardoor er verbanden en inzichten ontstaan. Soms komt er heel veel los, dat kan zijn verdriet, boosheid, angst. De kunst is er om er dan juist mee te zijn, te zien voor wat het is, dit mag je vanuit een objectieve waarnemersrol te doen. En door dit soort liefdevolle aandacht te geven aan je innerlijke wereld en dus gehoor te geven aan je hart/ziel verlangens, zullen er inzichten komen, wordt de energie gehoord, gevoeld, doorleeft en zal het meer in balans komen wat dus een blijvend effect heeft.


Maar de verlangens vanuit het hart/ziel die hebben net zo goed vele kanten, veel stromingen. Net zoals vanuit het egowenslichaam. En beide zitten vol uitdagingen, en beide zeggen altijd -zoals alle ervaringen- iets over jezelf. Daarom is zelfkennis de sleutel tot alles. Vanuit welke intentie beweeg ik, en daarin kan ik onderscheid maken vanuit welke verlangen/ behoefte ik beweeg?


Leed brengt ons naar Liefde

Zo kan het volgen van een hartsverlangen ook heel spannend zijn want soms weet je wat je missie hier is. Dat kan zijn dat je het licht en de liefde mag verspreiden, bijvoorbeeld vanuit het organiseren van evenementen of het geven van workshops. En daarin wordt dan wel vanuit de ziel gevraagd dat je je authentieke zelf laat zien. En om tot die authentieke zelf te komen zijn natuurlijk heel wat testen nodig, want we dienen eerst de donkerte in onszelf aan te kijken willen we bij ons authentieke licht komen. Dus het pad van bewustwording komt met vele uitdagingen, met vele testen, met vele confrontaties, maar weet dat al die onprettige ervaringen je begeleiden naar meer zelfkennis, meer zelfliefde en meer liefde voor het al.


Go within!

Dit is ook het magische van het menszijn, dat we door middel van leed de liefde leren. Een heel belangrijke boodschap is, wees bewust wat het verschil is tussen het verlangen vanuit het ego en de hart/ziel. En universum moedigt iedereen vanzelfsprekend aan om dagelijks verbinding te maken met je hart en gewoon eens te vragen: hoe gaat het met je, wat speelt er op dit moment in mij en wat heb je nodig van mij? Heb je nog een boodschap voor mij waar ik van kan leren? Onderschat dit niet als je dit doet. Hier zit zo veel kracht in, dat je jezelf eventjes uit de dagelijks routine neerzet in stilte en verbind met jezelf. Verbind je eens met je fysieke lichaam, met je emotionele lichaam, met je mentale lichaam, met je ziel en je hart en vraag gewoon eens ‘hoe gaat het met mij en leef ik het leven dat vervullend is, en vanuit welke intenties/ verlangens/ behoeftes beweeg ik?’. Weet ook dat er geen fout is, al zit je 100% in het ego stuk, er is geen fout, er is alleen bewustzijn.


Universe got your back!

Leer jezelf kennen en wees eerlijk. En voor degenen die kiezen om het pad der zelfkennis te bewandelen, besef dat je dan extra gesteund wordt, dat je extra aangemoedigd wordt. En, ja.. daar is veel moed voor nodig, want je zal ook door de donkerte heen dienen te gaan -die binnenin iedereen leeft- om naar het licht te komen. Maar weet dat je ten alle tijden gedragen wordt, dat je altijd veilig ben. Je bent eindeloos en niks of niemand kan afpakken wat jij in de kern bent: en dat is een goddelijk energie van liefdeslicht. Durf je hart te volgen. Dankjewel.


Youtube

De video zien? Klik dan hier


219 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

(Ver)binding

留言


bottom of page