top of page

We zijn allemaal ''onderweg'' en bewandelen een uniek pad!

Bijgewerkt op: 11 jan. 2020

We bewandelen allemaal ons eigen unieke pad. Maar wat maakt het uniek, gezien we op het einde van het pad allemaal op hetzelfde punt uitkomen?

De Vrije Wil maakt het onder andere uniek. Hierin ligt de speelruimte om zelf te kiezen welke richting je opgaat. Ofwel, hoe je omgaat met ervaringen (perceptie). Een bekend fenomeen met betrekking tot zelfmedelijden/ slachtofferrol is, dat men constant in hetzelfde patroon (terug)valt. Waarom is dit? Dit is, omdat men de leringen van hun ervaringen/les/leed niet leert. Daardoor dient het opnieuw ervaren te worden, totdat je de juiste instelling (perceptie) hebt en je les hebt geleerd. De verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, voor groei, ligt ALTIJD bij jezelf. Niemand anders dan jijzelf is verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling, dit is belangrijk om te onthouden! Wat doe je tijdens het ervaren van onbalans, wijs je de vinger naar iets of iemand anders, of neem je verantwoording voor je eigen innerlijk huishouden?


''Het gaat er niet om dat iets je wordt ‘’aangedaan’’ - je hebt uiteindelijk zelf gekozen voor je karma en de lessen die je dient te leren hier op aarde''

Velen zullen zich afvragen waarom je daar geheel zelf verantwoordelijk voor bent, veelal met de reden ‘’hij/zij doet mij dit aan, door hem/haar voel ik me zo’’. Het gaat er niet om dat iets je wordt ‘’aangedaan’’ - je hebt uiteindelijk zelf gekozen voor je karma en de lessen die je dient te leren hier op aarde. Vanuit dit perspectief wordt je niks aangedaan, maar alles juist vóór je gedaan; voor je spirituele groei. We hebben (als ziel) allemaal zelf gekozen om mens te zijn, en daarmee dus menszijn te ervaren. Je zou kunnen zeggen dat dit het collectieve karma van de ziel op aarde is, om de leringen van je leed te begrijpen en om volledig in Liefde te staan tot de Schepping en Schepper - dan kunnen we de stof loslaten (na véle levens). Wat brengt jou uit balans? En hoe handel jij tijdens het ervaren van onbalans?


''Kom je iemand tegen op jouw pad die jou triggert, die jou uit balans brengt, wees dan (uiteindelijk) dankbaar''

Zo zie je dat we allemaal onderweg zijn naar hetzelfde, echter gaat de één sneller dan de ander en is de één al wat stapjes verder dan de ander. Kom je iemand tegen op jouw pad die jou triggert, die jou uit balans brengt, wees dan (uiteindelijk) dankbaar. Degene die iets bij jou aanwakkert (triggert), helpt in feite mee aan jouw spirituele evolutie - die houdt op momenten dat jij onbalans ervaart jou een spiegel voor, welke aangeeft waar nog aandacht en liefde bij jezelf nodig is. Kan (en durf) jij op deze eerlijke manier naar jezelf en het leven te kijken?


''Doordat er leed wordt ervaren in een relatie, is er een gelegenheid gecreëerd om te groeien, om het lijden om te zetten in Liefde''

Doordat er leed wordt ervaren in een relatie, is er een gelegenheid gecreëerd om te groeien, om het lijden om te zetten in Liefde. Ofwel om bewust te worden, om meer zelfkennis op te doen. Zulke ervaringen geven je dus de gelegenheid om een les te leren. Ik benadruk ‘gelegenheid’ aangezien je zelf een keuze maakt (Vrije Wil) hoe je jouw ervaringen, emoties en gevoelens (het leven) wil benaderen. Ben jij klaar om eerlijk te kijken naar jezelf en verantwoording te nemen voor jouw gevoelens en ontwikkeling?

119 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page